Euclid and the Five Postulates

Si Euclid (fl. 300 BC) ang isa sa pinakamagaling na mathematician sa history ng mathematics. Ang ambag nya sa mathematics ay hindi matatawaran. Ang kanyang aklat na Elements ay ginamit ng mga guro ng mathematics sa loob ng halos dalawang libong taon.

Surviving fragment ng Elements ni Euclid (100 AD)

Ang pinakamalaking contribution ni Euclid sa mathematics ay ang kanyang pag-organize ng Geometry. Sa Elements, inayos ni Euclid ang Geometry sa pamamagitan ng axiomatization o pagbuo nito sa pagsisimula sa mga postulates.  Alam natin na sa mathematics, ay kailangang i-prove ang isang statement para malaman kung ito ay tama o mali.  Ang postulate ay isang statement na tinatanggap kahit walang proof.  Continue reading