May slope ba ang graph ng quadratic function?

Oo. Ang slope ng graph ng quadratic functions o kahit ano mang curve ay hindi pare-pareho. Hindi ito katulad ng slope ng mga straight lines o graph ng linear functions na constant.

Ang slope ng straight lines ay constant. Kung mayroong straight line, pwede tayo kumuha ng 2 points, at gumawa ng right triangle kagaya sa unang figure sa ibaba. Ang vertical segment ay ang rise, at ang horizontal segment ay ang run. Sa ibaba, ang rise ay 2 at run ay 1, kaya ang slope ng graph ay  \frac{2}{1} = 2.

Sa quadratic function naman, iba-iba ang slope sa bawat point sa curve. Para makuha natin ang slope sa isang particular point, kailangan nating mag-drawing ng line na tangent sa graph ng quadratic function at dumadaan sa napiling point.  Halimbawa, ang slope ng graph ng quadratic function sa point A sa ibaba ay equal sa slope ng tangent line na dumadaan dito.  Sa point B, ang slope nito ang slope ng line na dumadaan sa point B.    Tama kayo sa inyong iniisip. Ang bawat point sa curved graph ay may sariling slope.  Continue reading