Ang circle ba ay polygon na may infinite number of sides?

Tanong

Ang circle ba ay polygon na may infinite number of sides?

Sagot

Kung ginamit ito bilang definition, mali ito. Subalit kung narinig nyo lang ito sa inyong guro o sa ibang tao, mayroon itong mas malalim na ibig sabihin.

Bago ko ipaliwanag ang ibig sabihin nito, tingnan muna natin kung bakit mali ito bilang definition.

Una, makikita natin na kung tatanggapin natin ang ganitong definition ay taliwas ito sa definition ng polygon.  Ang polygon ay hugis na may finite (ito ay nabibilang) number of sides. Kung may infinite number of sides ang circle, malinaw na hindi ito polygon.

Circle

Pangalawa, ang sinasabi na sides ng polygon ay straight line segments. Kung mayroong straight line segment sa bahagi ng circumference ng circle, kahit gaano man kaiksi, may mga bahagi ito na hindi pareho ang layo sa center. Sa sumusunod na mga talata ang paliwanag dito. Continue reading