Paano gawin ang addition ng integers gamit ang number line?

Pag tayo ay nag-add ng number, ang representation nito sa number line ay ang paggalaw papuntang kanan. Pag tayo ay nagsubtract (o nag-add ng negative number), ang represenation nito ay ang paggalawa pakaliwa.

Ang number line ay isa lamang sa mga representations na pwede nating tingnan kung tayo ay naga-add ng integers. Panoorin ang video sa itaas upang maintindihan ang nangyayari sa addition ngĀ integers.

Pwede mapanood ang mga tagalog math video tutorials tungkol sa integers (kasama addition of integers) ng tuloy tuloy sa Youtube (25 videos).

Leave a Reply