Ano ba ang ginagawa ng mga mathematicians?

Sa karaniwang pag-uusap, madalas sinasabi natin na ang mga magagaling sa mathematics ay mathematician. Pero ganito ba talaga ang ibig sabihin ng salitang mathematician?  Ano ba talaga ang ginagawa ng mga mathematicians?

Georg Cantor

Georg Cantor

Ang mga mathematicians ay katulad din ng mga scientists. Sila ay tumutuklas ng mga bagong kaalaman sa mathematics. Dalawang uri ang mathematicians – ang pure mathematicians na nagaaral tungkol sa mga theories ng mathematics at ang mga applied mathematicians naman ay nagaaral tungkol sa paggamit ng mathematics para ma-solve ang mga real-life problems.

Ang pure mathematicians ay nahahati rin sa dalawa. Sila ang mga theory builders at problem solvers. Ang mga theory builders ay gumagawa ng mga bagong theories o bagong mathematics. Halimbawa, si Gottfried von Leibniz at Isaac Newton ay pwede nating ibilang sa mga theory builders dahil sila ay ang nagimbento ng calculus (problem solvers din sila). Pwede rin natin ditong isama si Georg Cantor na nagbigay linaw sa cardinality ng real numbers, sa konsepto ng infinity, at nagbigay ng matibay na pundasyon sa Set Theory.

Ang ibang mathematicians naman ay problem solvers o theorem provers. Ginugugol nila ang kanilang mga panahon sa pagtuklas ng mga solutions o proofs ng mga unsolved problems. Halimbawa, hanggang ngayon, hindi pa alam kung infinitely many nga nga ang mga twin primes. Ang twin primes ay ang magkasunod na prime numbers na isang number lang ang pagitan; halimbawa, 11 at 13, 17 at 19. Ito ang isang open problem na hanggang ngayon ay pinapatuloy pa ring inaalam ng mga mathematicians kung totoo  o hindi. 

Dalawa sa mga kilalang problem solvers sa panahon natin ay si Andrew Wiles at Grigori Perelman. Si Wiles ay ginugol ang walong taon ng kanyang buhay para i-prove ang Fermat’s Last Theorem, isang problem na hindi nasolve sa loob ng mahigit 300 taon.  Si Perelman naman ang nagsolve ng Poincare Conjecture, isang problem na hindi nasolve sa loob ng mahigit 100 taon.

Ang mga applied mathematicians naman ang nag-aaral tungkol sa application ng mathematics sa pagsolve ng mga real-life problems. Halimbawa, ang mga cryptographers ay gumagamit ng sophisticated encryption para hindi ma-hack ang mga delikadong impormasyon na nilalagay natin sa internet. Sila ang dahilan kung bakit hindi basta basta nananakaw ang mga credit card numbers natin kapag tayo ay bumili sa internet.

Karamihan sa mga applied mathematicians ay gumagamit ng tinatawag na mathematical models para ma-aproximate ang mga nangyayari sa mundo. Halimbawa, napipredict ang panahon sa pamamagitan ng mga mathematical models na ginagawa ng mathematicians. Sa pamamagitan ng mga mathematical models, nalalaman ng mga meteorologists ang posibilidad na umulan ngayon, bukas, o kahit sa mga susunod na araw.

Karamihan ng mga mathematicians ay nagtuturo rin sa universities.  Halos lahat ng mga magagaling na mathematicians ay kilala ring magagaling na guro.

3 thoughts on “Ano ba ang ginagawa ng mga mathematicians?

Leave a Reply