Sino ang pinakamagaling na mathematician?

Sa loob ng ilang libong taon na kasaysayan ng mathematics, napakaraming magagaling na mathematicians, kaya ang tanong na ito ay mahirap sagutin. Una, hindi pwedeng ikumpara ang mathematics noong unang panahon sa mathematics ngayon. Pangalawa, iba iba ang fields na pinagaaralan ng mga mathematicians.  Pangatlo, mas maraming mga resources ngayon, pero mas mahirap naman ang mga problems.

Ang mga problems noon ay inaabot ng ilang taon bago masolve, ay masosolve na ngayon ng mga high school students. Siyempre, hindi ibig sabihin na mas magaling ang mga high school students ngayon kaysa sa mga mathematicians noon. Ibig sabihin lang nito ay mas advanced na ang pagtuturo ngayon at mas may access na sa information.

mathematician

Leonhard Euler

Kung titingnan natin ang mga top mathematicians sa iba’t ibang listahan, halos pare-pareho ang lumalabas na pangalan. Nandyan si Leonhard Euler, ang may pinakamaraming pahina na naisulat tungkol sa mathematics. Makikita din natin si Isaac Newton at Gottfried Leibniz na nagimbento ng calculus. Hindi rin nawawala sa listahan si Pierre de Fermat na bagamat isang abogado ay isa sa pinagamagaling na amateur mathematicians sa kanyang kapanahunan. Nandyan din si Carl Frederich Gauss, ang “Prince of Mathematicians,”  isa sa mga mathematics geniuses of all time.

Sa Geometry naman, hindi matatawaran ang ambag ni Euclid. Siya ang nagorganisa ng Geometry into an axiomatic system at ang kanyang libro na Elements ay ginamit ng mga paaralan sa loob ng mahigit 2000 taon. Nandyan din Archimedes na maraming contributions sa number theory, algebra at mathematical analysis.

Nandyan din ang batang mathematician na si Evariste Galois na sa murang edad ay nagimbento ng Group Theory, isang branch ng Abstract Algebra. Si Galois ay namatay sa duel sa edad na 20. 

Sa mga listahan hindi rin nawawala ang pangalang Rene Descartes (nagimbento ng Cartesian Coordinate System), Bernhard Riemann (nagimbento ng Riemannian geometry), George Cantor (pioneer ng Set Theory), Paul Erdos (isa sa pinakamagaling na problem solver at pangalawa kay Euler sa dami ng naisulat tungkol sa math), at marami pang iba. Dapat ding isama sa listahan si Henri Poincare, David Hilbert, at Joseph Lagrange.

Sa panahon natin, walang mathematician ang hindi nakakakilala kay Andrew Wiles at Grigori Perelman. Si Wiles and nag-prove ng Fermat’s Last Theorem (sinolve nya ang problem sa loob ng walong taon). Ang Fermat’s Last Theorem ay isang problem na hindi na solve sa loob ng mahigit 300 taon. Si Perelman naman ang nakasolve ng Poincare Conjecture, isang problem na hindi rin na solve sa loob ng mahigit 100 taon. Hindi rin pwedeng kalimutan ang math prodigy na si Terence Tao.

Hindi ako historian, pero para sa akin base sa aking limitadong kaalaman, ang pinakamagagaling na mathematicians ay sina Euclid,  Euler, Gauss, at Newton.

Sino ang pinakamagaling? Mukhang ang tanong na iyan ay hindi  masasagot ng kahit sino.

Meron ka bang tanong sa mathematics? Isulat ang iyong tanong dito.

Leave a Reply