Finding the Area of Trapezoids

Ang trapezoid o trapezium ay isang quadrilateral na mayroong isang pares ng parallel sides. Sa trapezoid sa unang image sa ibaba, ang parallel sides ay nire-represent ng b_1 at b_2. Ang height ay nire-represent ng h.

Ngayon, paaano nga ba natin ang area ng trapezoid?

Ito ang pangapat na post sa Area Derivation Series at dito sa post na ito, pagaaralan natin kung paano ang pagkuha ng area ng trapezoid.

Ang pagkuha ng area ng trapezoid ay pwede nating i-relate sa pagkuha ng area ng triangle at area ng parallelogram. Kung natatandaan ninyo, nung kinuha natin ang area ng triangle, ay dinuplicate natin ang triangle at ipinagdikit upang maging rectangle. Ganun din ang gagawin natin dito. Idu-duplicate natin ang trapeziod at pagdidikitin para maging parallelogram.

Since alam natin na ang  area ng parallelogram ay base \times height makukuha na natin ang area parallelogram sa pangalawang image. Ang base ng parallelogram sa itaas ay b_1 + b_2 at ang height ay h, so ang kanyang area ay

(b_1 + b_2)h.

Pero sa computation natin, dalawang beses natin nabilang ang area ng trapezoid sa pagkuha ng area ng parallelogram. Ibig sabihin, dapat i-divide natin ang area ng parallelogram sa 2. Samakatuwid, kung irirepresent natin ang area ng trapezoid ng A, ang area ng trapezoid ay

A = \displaystyle\frac{(b_1 + b_2)h}{2}.

Ngayon ay alam nyo na kung saan nanggaling ang misteryosong formula ng area ng trapezoid. O di ba? Napakasarap magaral ng math.

Sa susunod na post, pagaaralan natin ang konsepto nag \pi. Ito ay gagamitin natin para i-derive ang area ng circle.

Leave a Reply