The Angle Sum Series

 If you wondered why is the angle sum of a triangle is 180 degrees, why is the formula of finding the angle sum of a polygon with n sides is 180(n-2), then this series is for you. 

The Angle Sum Series

Note that all these videos are in Taglish.

Month in Review – August 2012

Isang magandang umaga sa lahat. Tulad ng nakaraan, sa unang linggo ng buwan ay nire-review natin ang mga blog posts sa nakaraang buwan. Ito ang Month in Review – August 2012 edition. Ang mga sumusunod ang ating napag-aralan.

Kung gusto ninyong makareceive ng notification kapag may bagong post ang Sipnayan, gawin ang isa sa mga sumusunod.