Category Archives: Math Misconceptions

Maling Representation ng Real Number System

Ang mga magaaral ay karaniwang kumukuha ng kanilang mga assignments sa internet. Ang problema, hindi lahat ng nakalagay sa internet ay tama. Kailanagan, maging maingat din ang isang magaaral sa pagfilter ng mga impormasyon. Dapat magresearch tayo sa mga reputable … Continue reading

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Posted in Math Misconceptions, Miscellaneous | Tagged , , | 1 Comment