Calculus Series – Part I

Below is the series on Calculus – Part I. All links point videos on the Sipnayan Youtube channel.  The link to the complete Playlist can be found here.

Lesson 1: Calculus 1.00 Overview of the Calculus Video Series
Lesson 2: Calculus 1.01 The Origins of Calculus
Lesson 3: Calculus 1.02 The Tangent Problem
Lesson 4: Calculus 1.03 The Area Problem
Lesson 5: Calculus 1.04 Finding the Slope of a Tangent Line Part 1
Lesson 6: Calculus 1.05 Finding the Slope of a Tangent Line Part 2
Lesson 7: Calculus 1.06 Finding the Slope of a Tangent Line Part 3
Lesson 8: Calculus 1.07 Finding the Slope of a Tangent Line Part 4
Lesson 9:: Calculus 1.08 Summary of the Tangent Problem
Lesson 10: Calculus 1.09 Another Notation for Slope of a Tangent Line

Continue reading

Sino ang tinaguriang “Father of Mathematics”?

Ito ay tanong ng isang reader ng blog na ito na hindi nagpakilala, na sa aking palagay ay isang mag-aaral.

Kagaya ng tanong na “Sino ang pinakamagaling na mathematician?,” hindi natin ito masasagot kung ang ibig sabihin natin ng “Father” sa Father of Mathematics ay siya ang nagpasimula nito. Kung babasahin natin ang kasaysayan ng mathematics, ang siyensyang ito ay nabuo sa loob ng libong taon. Hindi lamang isang tao ang nagcontribute dito kundi napakarami.

Archimedes: Father of Mathematics

Kung ang “Father of Mathematics naman sa iyong tanong ay ang titulo na ibinigay ng mga historians sa isang mathematician, ito ay binigay kay Archimedes. Si Archimedes ay napakagaling na mathematician.  Isa din siyang physicist, imbentor, at engineer na nabuhay 200 taon bago pinanganak si Kristo.  Sa kanyang panahon, nakaimbento sya ng mga bagay na kapakipakinabang kagaya ng Archimedes’ screw (tignan ang animation sa ibaba) at marami pa. Ang screw na may ganitong disenyo ay ginagamit na panglimas ng tubig sa barko.  Continue reading