Category Archives: Algebra

Paano gawin ang addition ng integers gamit ang number line?

Pag tayo ay nag-add ng number, ang representation nito sa number line ay ang paggalaw papuntang kanan. Pag tayo ay nagsubtract (o nag-add ng negative number), ang represenation nito ay ang paggalawa pakaliwa. Ang number line ay isa lamang sa … Continue reading

Posted in Algebra, Basic Math | Tagged , , , | 2 Comments

Ano ba ang number line?

Ang number line ay ang visual representation ng real numbers. Ang number line ay karaniwang nire-represent ng nakahingang linya na may mga numero at mga arrows sa magkabilang dulo. Ang mga numero na nasa kanan ng 0 ay ang positive … Continue reading

Posted in Algebra, Math Tutorials | Tagged , , , , | Leave a comment

Ano ba ang positive and negative integers?

Ang integers ay maari nating hatiin sa tatlo: positive, negative, at 0. Ang positive integers ay ang mga integers na mas malaki sa zero. Ang negative integers naman ay ang mga integers na mas maliit sa 0. Ang 0 ay … Continue reading

Posted in Algebra | Tagged , | Leave a comment

How to Divide Polynomials Part 3

This video is the third part of the Dividing Polynomials Series. In this video we discuss how to divide polynomials, particularly those with remainder. We also discuss strategies on how to divide polynomials particularly arranging the exponents of the terms … Continue reading

Posted in Algebra, Math Tutorials | Tagged , | Leave a comment

How to Divide Polynomials Part 2

This is the continuation of the Division of Polynomials Series. In this post, we learn how to divide a trinomial by a binomial. A discussion on the strategies about division polynomials such as rearranging the terms is also discussed. The … Continue reading

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Posted in Algebra, Math Tutorials | Tagged , | Leave a comment