Category Archives: Math and Music

The Pi Song

Ang tugtog sa video sa itaas ay ¬†ang “The Pi Song.” Ito ay digits ng na nilapatan ng nota. Ang Pi Song ay tinugtog ng musikerong si Michael Blake.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Posted in Fun and Humor, Math and Music, Miscellaneous | Tagged , | Leave a comment