Math Words in Filipino

Alam nyo bang kahit tinuturo ang math sa wikang Ingles ay mayroong mga math terms na talagang Filipino. Ito ang mga iilan sa kanila. Ang alam ko lang dyan ay Sipnayan kung saan ko pinangalan ang blog na ito. Hindi ko alam na may mga ganito palang salita.

 • math – sipnayan
 • mathematician – sipnayanon
 • arithmetic – palatuusan
 • radical – pangugat
 • exponential function – pangunahing kabisa
 • square root – pariugat
 • cube root – taluugat
 • square – parirami
 • cube – talurami
 • differential – tingirin
 • involution – balisultag
 • tangent – dikit
 • plane figure – lapyang laraw
 • probability – kalagmitan
 • permutation – pamalitan
 • factorial – bunin
 • infinity – awanggan
 • imaginary number – guning bilang

Ngayong alam nyo na, ipamalita nyo na.