About

Ang Sipnayan ay isang video blog sa mathematics gamit ang wikang Filipino. Ang paglalarawan sa mga videos ay maaring English, pero halos lahat ng videos dito ay nasa wiking Filipino. Ang mga topics sa mathematics sa Sipnayan ay mula elementarya hanggang kolehiyo.

Sana ay magenjoy kayo at matuto sa blog na ito. I-share nyo sa inyong kapamilya, kaibigan, at kaklase.

Leave a Reply