Paano magmultiply ng integers

Sa video na ito, pag-aaralan natin ang konsepto ang pagmultiply ng integers at sa pamamagitan nito ay aalamin natin ang mga rules.

Pwede mapanood ang mga tagalog math video tutorials tungkol sa integers ng tuloy tuloy sa Youtube (25 videos). Mas marami pang videos ang pwedeng panoorin sa Sipnayan Youtube Channel.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply