Examples kung paano mag-add at magsubtract ng integers

Sa video na ito ay gagamitin natin ang mga napag-aralan natin sa mga nakaraang post para mag-add at magsubtract ng integers.

Sagutan ang mga sumusunod na exercise upang malaman kung naintindihan ang video sa itaas. 1.) 12 + (-3)

2.) 5 – (-3) + 2

3.) 6 – 5 – 8

4.) 18 + (-5) + 3

5.) 7 – (-5) – 2

Pwede mapanood ang mga tagalog math video tutorials tungkol sa integers ng tuloy tuloy sa Youtube (25 videos). M as marami pang videosang pwedeng panoorin sa Sipnayan Youtube Channel.

Ang sagot sa mga exercises sa itaas ay

1.) 9

2.) 10

3.) -7

4.) 16

5.) 10

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply