Subtraction of Integers Worked Examples Part 2

Sa nakaraang post, pinagaralan natin kung paano gumamit ng number line para magsubtract ng fractions. Dito sa post na ito ay magpa-practice tayo kung papaano magsubtract ng integers gamit ang mga natutunan natin sa nakaraang post.

Panoorin ang tutorial sa itaas at pag-aralan kung paano masubtract ng integers. Pagkatapos, pwede ninyong sagutan ang mga exercsises sa ibaba.

  1. 18 – 23
  2. -8 – 7
  3. 6 – (-11)
  4. -5 – (-13)
  5. 0 – (-9)

Pwede mapanood ang mga tagalog math video tutorials tungkol sa integers (kasama subtraction ng integers) ng tuloy tuloy sa Youtube (25 videos). M as marami pang videosang pwedeng panoorin sa Sipnayan Youtube Channel.

Sagot sa exercise sa itaas:

  1. -5, 2
  2. -15
  3. 17
  4. 8
  5. 9

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply