Ang Mga Properties ng Addition

Ang properties ng addition ay ang additive property, identity property, additive inverse, commutative property, at associative property. Ang mga properties na ito ay dapat natin tandaan dahil gagamitin natin ito hindi lamang sa pag add ng mga numbers kundi pati na rin sa Algebra.

Panoorin ang video sa itaas para sa paliwanag ng mga properties na ito.

Pwede mapanood ang mga tagalog math video tutorials tungkol sa integers (kasama properties of integers) ng tuloy tuloy sa Youtube (25 videos). M as marami pang videos ang pwedeng panoorin sa Sipnayan Youtube Channel.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply