Application ng Properties ng Addition

Sa previous post ay ating pinagaralan ang properties of addition kagaya ng additive identity, additive inverse, commutative property, at associative property. Sa video na ito ay ating pagaaralan ang application ng properties sa addition ng integers. Dito, makikita natin ang rason kung bakit tayo pwedeng mag-group ng mga numbers o baliktarin ang kanilang order.

Panoorin ang video sa itaas upang maunawaan kung paano ginagamit ng properties of addition.

Pwede mapanood ang mga tagalog math video tutorials tungkol sa integers (kasama properties of integers) ng tuloy tuloy sa Youtube (25 videos). M as marami pang videos ang pwedeng panoorin sa Sipnayan Youtube Channel.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply