Ang pag-add ng integers gamit ang chips

Sa tutorial na ito, magaaral tayo magadd ng positive integers at negative integers gamit ang mga chips. Ang blue na chip ay +1 at ang red na chip ay negative 1.

Panoorin ang video sa itaas para malaman ang mga detalye sa pag-add gamit ang chips.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply