Ang ibig sabihin ng absolute value?

Ang absolute value ng isang number ay ang kanyang layo o agwat simula sa 0. Halimbawa, ang layo ng 5 sa 0 ay 5 units at ang layo ng -5 sa 0 ay 5 units din. Ibig sabihin, ang absolute value ng isang numero ay palaging positive numbers.

Panoorin ang video sa itaas upang matutunan pa ang ibang konsepto ng absolute value.

Pwede mapanood ang mga tagalog math video tutorials tungkol sa integers (kasama dito ang absolute value) ng tuloy tuloy sa Youtube (25 videos).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply