Ano ba ang positive and negative integers?

Ang integers ay maari nating hatiin sa tatlo: positive, negative, at 0. Ang positive integers ay ang mga integers na mas malaki sa zero. Ang negative integers naman ay ang mga integers na mas maliit sa 0. Ang 0 ay hindi negative at hindi rin positive.

Panoorin ang video sa itaas upang malaman ang mga iba’t ibang gamit ng integers sa tunay na buhay.

Pwede mapanood ang series na ito tungkol sa positive at negative integers ng tuloy tuloy sa Youtube (25 videos).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply