Naimbento na ba ang lahat ng mathematics?

Maiksing Sagot

Hindi at mukhang hindi kailanman.

Mahabang Sagot

Ang mathematics ay katulad din ng mga ibang sciences na patuloy na lumalago. Maraming unsolved problems sa mathematics na hanggang ngayon ay pinagkakabisihan pa rin ng mga mathematicians. Kung sa tingin mo na sobrang galing mo sa mathematics, pwede mong i-try ang Millenium Prize Problems na nagkakahalaga ng US$1 million ang isa pag nasolve (Good luck!).

Pinapakita dito na ang even numbers hanggang 28 ay pwedeng i-express as sum of two primes.

Ang isang halimbawa ng unsolved problem ay ang Goldbach’s conjecture kung saan sinasabi nito na lahat ng even integers na mas malaki sa 2 ay pwedeng iexpress as sum of two primes (mukhang madali no?). Halimbawa, 

12 = 7 + 5

14 = 7 + 7 = 11 + 3

16 = 11 + 5 = 13 + 3.

Hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung totoo ang conjecture na ito o hindi, pero natest na ito ng computers hanggang 4 × 1018 (as of this writing) at pinaniniwalaan ng mathematicians na totoo. Ang Goldbach’s conjecture ay unang nalaman ng mga mathematicians noong 1742, kaya 270 years na syang sinosolve ng mga mathematicians.

Ngayon, ano ang kinalaman ng mga unsolved problems sa tanong kung naimbento na ba ang lahat ng uri ng mathematics?

Malaki ang kinalaman nito. Ang mga branches ng mathematics ay karaniwang nanggagaling sa mga problems na nasosolve (o minsan sa hindi nasosolve). Halimbawa, ang Integral Calculus ay naimbento dahil sa kagustuhan ng mga mathematicians na makuha ang area ng irregular shapes. Ang Topology at Graph Theory ay naimbento dahil sa isang problem (Seven Bridges of Konigsberg) na ipinasolve kay Leonhard Euler. Ibig sabihin, hanggat may mga problems na dapat i-solve, siguradong may mga bagong mathematics ang maiimbento sa hinaharap.

At ito pa ang malupit: Sa bawat problem na nasosolve sa mathematics, ito ay nagiging sanhi pa ng mas maraming questions at panibagong problems. Kaya sa maikling sabi, mukhang walang katapusan ito.

Credit: Image via Wikipedia

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply