Lahat ba ng fractions ay rational numbers?

Hindi. Halimbawa, ang \frac {\pi}{3} ay fraction pero hindi ito rational number.

Gaya na nagpagaralan natin, ang rational numbers ay ang mga numerong pwedeng i-express na ratio ng dalawang integers. Dahil ang \pi ay irrational, hindi natin ito pwedeng i-express bilang integer o ratio ng integers. Ito ang dahilan kung kaya kahit fraction ang \frac{\pi}{3} ay hindi ito rational number.

Malamang ay nahalata ninyo na kapag ang numerator ng fraction ay irrational at ang denominator ay rational (o vice versa), automatic na na irrational ang fraction na ito. Kaya, ang fractions na

\displaystyle\frac{\sqrt{2}}{2}, \displaystyle\frac{3}{e} at \displaystyle\frac{2 }{3 \pi}

ay irrational numbers.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply