Bakit zero ang slope ng horizontal line?

Ang horizontal line ay may equation na y = k, kung saan ang k ay real number. Halimbawa, ang horizontal line sa figure sa ibaba ay may equation na y = 5.

slope of a horizontal line

Sa pagkuha ng slope, kailangan ng dalawang points para i-compute ang rise over run. Kumuha tayo ng dalawang points, ang (3,5) at (7,5).

Ang pagkcompute ng slope ay rise over run o

\displaystyle\frac{5-5}{7-3} = \frac{0}{4} = 0.

Kung mapapainsin ninyo, pareho ang y-coordinates ng dalawang points. Dahil dito, zero ang numerator sa computation. In general ang dalawang points na matatagpuan sa horizontal line ay pareho ang y-coordinates.

Dahil dito, ang coordinates nila ay pwedeng irepresent na  (a,k) at (b,k) kung saan ang a at k ay real numbers. Gamit ang dalawang points na ito, ang slope ng horizontal line kung saan sila nakalagay ay

\displaystyle\frac{k-k}{b-a} = \frac{0}{b-a} = 0.

Dahil palaging pareho ang coordinate ng y palaging 0 ang numerator nito. Syempre, pag dinivide mo ang zero sa kahit anong number (maliban sa zero), ang sagot ay zero. Ito ang dahilan kung bakit zero ang slope ng horizontal line.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply