Month in Review – August 2012

Isang magandang umaga sa lahat. Tulad ng nakaraan, sa unang linggo ng buwan ay nire-review natin ang mga blog posts sa nakaraang buwan. Ito ang Month in Review – August 2012 edition. Ang mga sumusunod ang ating napag-aralan.

Kung gusto ninyong makareceive ng notification kapag may bagong post ang Sipnayan, gawin ang isa sa mga sumusunod.

Leave a Reply