Mas marami ba ang integers kaysa sa whole numbers?

Kapag tayo ay nagbibilang, unconsciously, pinapares natin ang bagay na binibilang natin sa counting numbers na 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Dapat, bawat bagay na ating binibilang ay may naka-assign na number. Ang tawag natin dito ay one-to-one correspondence.  Halimbawa, may one-to-one correspondence ang mga daliri sa larawan at ang unang limang counting numbers.

Kapag nakakasiguro tayo na mayroong one-to-one correspondence sa dalawang sets (daliri at counting numbers), masasabi natin na nabilang natin lahat. Ang pinakamataas na numero ang dami ng binibilang natin. Ang pinakamataas na numero sa daliri sa kanan ay 5, kaya ang dami ng daliri sa larawan ay 5.

Ganito ang konsepto sa pagkukumpara ng whole numbers, counting numbers, at integers. Ang pagkakaiba lamang, walang pinakamataas na numero sa tatlong sets na ito.  Hindi ito katulad ng mga daliri o karaniwang bagay na binibilang natin. Ang whole numbers, counting numbers, at integers ay  mayroong infinite number of elements.

Sa pagkumpara ng mga bilang ng mga sets ng numbers, gagamitin natin ang konsepto sa itaas. Sisiguraduhin natin na may one-to-one correspondence ang counting numbers at ang mga sets ng numbers na nabanggit. Sa larawan sa ibaba, nakakasiguro tayo na ang bawat isa sa whole numbers ay nabilang natin, dahil pwede natin dagdagan ang lista. Gaano man kahaba ang lista natin, malinaw na mayroong one-to-one correspondence ang counting numbers at whole numbers.

Sa integers naman, sigurado rin natin na nabilang natin lahat. Inuna natin ang 0, pagkatapos, alternating positive and negative integers. Katulad sa itaas, kahit dagdagan natin ang lista, sigurado tayo na nabilang natin lahat kung susundin natin ang pattern.

Dahil may one-to-one correspondence ang counting numbers, whole numbers, at integers, masasabi natin na magkasingdami ang kanilang bilang. Samakatuwid, hindi totoo na mas maraming integers kaysa sa whole numbers.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 Replies to “Mas marami ba ang integers kaysa sa whole numbers?”

  1. Mathi Yaga

    Thank you for your interest, Mr. Bondoc, but I work in a teacher training institute. I don’t teach in the basic ed or college, so I really have very little to say about it. In short, I am not the right person for the interview. 🙂

Leave a Reply