Law of Exponents 2 – More Examples

Ito ay pangalawang bahagi ng post ng Law of Exponents 2 na naidiscuss natin. Kung inyong maalala, nadiscuss natin na ang algebraic expression na x^m ay niraise sa n, o (x^m)^n, ang sagot ay x^{mn}. Sa post na ito, magbibigay ako ng karagdagang mga examples para maintindihan lalo natin ang pangalawang law of exponents.

Example 1

(a^2b^3)^4.

Sa given na ito, dapat natin iraise ang a^2 at b^3 sa fourth power. So, (a^2)^4(b^3)^4 = a^8b^{12}.

Example 2

(3pq^5)^2.

Dito mayroong given na number. So kasama din sya sa iriraise natin sa second power.

3^2p^2(q^5)^2 = 9p^2q^{5(2)} = 9p^2q^{10}.

Example 3

(4^{k+3})^2.

Katulad ng sa mga previous examples, dapat lang natin imultiply ang exponents. Ang exponent 4 ay k + 3, so

(4^{k+3})^2 = 4^{2(k+3)} = 4^{2k+6}.

Example 4

Kung minumultiply ang exponent pag ang isang expression ay niriraise sa isang power. Pwede  rin ito sa fractions. So,

(x^{\frac{1}{4}}y^2)^8 = x^{\frac{1}{4}(8)}y^{2(8)} = x^2y^{16}.

Sa tingin ko ay sapat na ang mga examples na yan para sa second law of exponent. Hanggang sa muli.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply