Engineering Student Ka Pala Ha

Kahit saang bagay, hindi maganda ang overconfident. Huwag nyong gagayahin ang karakter sa ibaba.

engineering student

engineering student

Photo Credit: Math Palette

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply