Getting the Area of a Parallelogram

Natutunan na natin kung paano naderive ang area ng rectangle at area ng triangle. Ito ang pangatlong post sa Area Derivation Series at dito pag-aaralan natin kung papano kukunin ang area ng parallelogram.  Ang parallelogam ay isang quadrilateral na magkasinghaba ang opposite sides at magkapareho ang sukat ng opposite angles.

Katulad ng pagderive natin sa area ng triangle, irirelate natin ang area ng parallelogram sa area ng rectangle. Ang area ng rectangle ay ang product ng base at height (or ang product ng length at width).

So, papano natin gagawing rectangle ang parallelogram?

Pwede tayong gumawa ng right triangle sa pamamagitan ng pagguhit ng vertical line sa isang vertex ng parallelogram katulad ng sa drawing sa itaas. Ang right triangle na ito ay pwede nating “tanggalin” at ililipat sa right hand side. Pagkatapos natin ito gawin, ang nabuong hugis ay isang rectangle. So, kung ang base ng ng rectangle ay b at ang height o altitude ay h,

Area of a Parallelogram =  base \times height.

Ngayon, paano tayo nakakasiguro na ang right triangle ay fit nga kapag nilagay natin sa right hand side ng parallelogram?

Sinisigurado ito ng ASA congruence theorem na ating pagaaralan sa mga susunod na araw. Sa pag-discuss natin ng ASA congruence, babalikan natin ang problem na ito. Sa ngayon,  sa mga alam na ito, iniiwan ko itong isang exercise sa inyo.

Sa susunod na post, pagaaralan natin kung paano kukunin ang area ng trapezoid.

Leave a Reply